1 lutego 2008

lotnisko

Lotnisko Kraków-Rakowice-Czyżyny powstało w 1912 w związku z rozwojem lotnictwa Austro-Węgier. W 1917 roku stało się jednym z punktów etapowych pierwszej w Europie regularnej pocztowej linii lotniczej łączącej Wiedeń z Kijowem i Odessą. Początkowo zajmowało obszar 55 ha i zawierało bazę oddziału lotniczego. Po odzyskaniu niepodległości i przejęciu obiektów lotniska przez polskie władze następowała stopniowa rozbudowa i wzrost znaczenia lotniska jako drugiego co do wielkości w skali kraju. W czasie II wojny światowej lotnisko przejęli Niemcy, po wojnie po odzyskaniu niepodległości straciło swoje znaczenie ze względu na rozwój urbanistyczny okolicznych terenów. W 1963 zostało zlikwidowane.
Pozostałościami infrastruktury lotniska na terenach Czyżyn są Park Kultury i Wypoczynku utworzony w 1966 na niezabudowanych terenach polotniczych (obecnie Park Lotników Polskich) oraz obiekty należące do Muzeum Lotnictwa Polskiego.

Tyle Vikipedia.

Znajomość z lotniskiem zawarłam dziecięciem będąc, kiedy to sprowadziliśmy się na bliskie nowiutkie osiedle. Stacjonowała tam jeszcze jednostka Czerwonych Beretów, były jakieś samoloty w kilku hangarach. Dla nas dzieci najbardziej pociąfające były tajemnicze ruiny, bunkry zasypane gruzem, ale otwarte i dostępne dla ciekawskich. Były też niestety różnego rodzaju niewypały i niewybuchy, było kilka tragicznych wypadków. Wiecie że takich rzeczy do ogniska się nie wrzuca, prawda? Oni nie wiedzieli..
Po jakimś czasie czerwone berety sobie gdzieś poszły, zostały ruiny, pasy startowe (uczyłam się jeździć na rowerze na pasach), na płycie lotniska zaczęły powstawać dzikie działki. Po iluś tam latach powstało muzeum lotnictwa. Potem zlikwidowano działki i przez parę lat teren straszył pozostałościami niszczejących domków, bezdomnymi i podejrzanymi typami. I zarastał malinami. A teraz? proszę bardzo:)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz